Web Analytics

Ogräs Som Liknar Morot

Morot, sommar, Oxheart

De små skotten som kommer upp kan man använda på samma vis som sparis eller svartrot. Ogräs eller skadeväxter är kärlväxter som växer på platser där de för människor inte är önskvärda, såsom åkerfält, trädgårdsland, blomsterrabatter, trädgårdsgångar, gator och torg. Det är ett blommande gräs som bildar tuvor och som ibland har korta stjälkar som kryper på markytan.

Ogräs Som Liknar Morot. Den automatiska metod som utvecklats här visades sig också ha problem med dessa två ogräs, men den misstog även en tredje ogräsart, som inte alls liknar morot, för att vara just morot. Odört och sprängört kan vara förvillande lika ätliga växter som morot, palsternacka och hundkäx samt örter som körvel och koriander.

Försöket visar, precis som tidigare erfarenheter, att framför allt lök, men även morot, är Morot, tomat, paprika och äggplanta i tunnel har lagts till på godkända användningsändamål. Minimorötter och babymorötter är skalade morötter som har skurits i formar för att se likadana ut. Bladen är väldigt platta, ligger utmed gräset, ibland under gräset med långa revor som bildar nya plantor.

Ekologiskt frö till Morot 'Flakkee 2', Daucus carota

Source: www.wexthuset.com

Roten liknar en morot och luktar och smakar också (urlakad) lite som morot eller palsternacka.

Morot, sommar, Oxheart

Source: www.nelsongarden.se

Vindarna kan föra i väg frön, små som dammkorn, flera kilometer.