Web Analytics

Ansökan Om Medborgarskap Blankett

Ansökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd

Kopia av samtliga handlingar som visar att du inte beviljats pass från ditt hemland eller land där du tidigare bott (om du ansökt om pass, men inte fått din ansökan beviljad). Anmälningsavgiften är lägre för den som söker enligt reglerna för ungdomar. Gör din ansökan på www.migrationsverket.se eller på denna blankett för att bli svensk medborgare ska du • kunna styrka din identitet • ha fyllt 18 år • ha permanent uppehållstillstånd i sverige • ha hemvist i sverige sedan fem år.

Ansökan Om Medborgarskap Blankett. Fyllt 18 år men inte 21 år och. När kom du till sverige.

På webbplatsen finns också mer information om vad som gäller. Blankett för beställning av släktutredning. Utdrag ur befolkningsdataystemet och födelseattest Denna ansökningsguide hjälper dig att hitta rätt ansökan.

Ansökan om tillstånd för att arbeta i Sverige

Source: studylibsv.com

Du kan få svenskt medborgarskap om du:

Ansökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd

Source: studylibsv.com

När kom du till sverige.